ПОСТ-ИКАР

 

ТЕОРЕМА ПКТ 

Концепция 2
ГРАВИТАЦИЯ ...ПО ИЗБОР
        Всеки търпи гравитация като физическо условие.
        Духовната гравитация е с антагонистична посока на притегляне към ноосферата и еманациите на Единното* (идеите на Плотин за непознаваемото Първосъществуващо). Разпънати. Тя е въпрос на личната заработка – свободна воля. Драматургичният конфликт е спектакъл на волята (F. Brunetiere)
        Усещането за излизане от зоната на комфорт може да е парадоксално. И разбираме, че в наша гравитация се е превърнало това, от което сме искали да се отървем неистово…

       

 m         e             m           e             n             t             o                                                  ТКИД  това което искаме да докажем

(потребност от концептуален текст)

Вербалното и визуалното си поделят териториите съзнание и подсъзнание.
Езикът (вербалното), в качеството си на конвенция, предава смисъла и сигнала до рационалния пулт. „Електрическата верига“ тръгва от рациото и би могла да достигне до емоцията на възприемащия.

Визуалното има директен вход на емоционално ниво. Едва след това визуалните символи насочват смислово; образът, опредметен в артефакт се възприема преди вербалното
(дори подходът да е абстрактен).

Концептуалният текст не просто интерпретира визуалното, а задава неговата координатна система. Той подготвя втората фаза на визуалното възприятие в посока на обективиране и прави възможно oбговарянето на едно субективно ниво, каквото е сетивното.


Доказателство (хронологично) на теорема Потребност от Концептуален Текст:
1А. Възприемане на визуалната творба (без концепция 1)
1Б. Възприемане на визуалната творба (с концепция 1, авторовото послание)
2.    Възприемане на визуалната творба (с концепция 2, като пример за различните интерпретации на зрителите)

NB    Концептуалният текст прави директна връзка артист - зрител (регламентира отговорността
на автора, което не изключва вторичното съавторство на зрителя)

 


Концепция 1
ПОСТ-ИКАР
█  Крилата на Икар се стопиха, слънцето грее безцеремонно.
█  Гравитацията го изпраща обратно на земята.
█  Той е спуснат от небето право върху инвалидната количка.
Инвалидната количка би могла да бъде извинението му за страха, страха от нов полет.

Концепция 2
ГРАВИТАЦИЯ ...ПО ИЗБОР
        Всеки търпи гравитация като физическо условие.
        Духовната гравитация е с антагонистична посока на притегляне към ноосферата и еманациите на Единното* (идеите на Плотин за непознаваемото Първосъществуващо). Разпънати. Тя е въпрос на личната заработка – свободна воля. Драматургичният конфликт е спектакъл на волята (F. Brunetiere)
        Усещането за излизане от зоната на комфорт може да е парадоксално. И разбираме, че в наша гравитация се е превърнало това, от което сме искали да се отървем неистово…

       

 m         e             m           e             n             t             o                                                  ТКИД  това което искаме да докажем

Оставащи и отминаващи пейзажи

Пейзажът е синтез между  човек и жизнена среда. А може да бъде и квантово
отражение на времето (като случващи се промени на материята)  в нематери-алното, каквото е паметта.

Отминаващите пейзажи са слабо конкретизирани, почти на ръба на фикцията за действителността им. Нямат препратки към събития и лични преживявания.

Оставащите пейзажи са фиксирани по-стабилно в паметта ни и се обективират като доказуема реалност. Те са свързани с рефлексията и нашата вътрешна метрика.
Но ако двата компонента са в покой и взаимен избор, пейзажът остава и има кой да го наблюдава и рефлектира... А ако никой не наблюдава и пейзаж няма.
...Поздрави от Шопенхауер.

 Fine Art / The Architect  project

© 2018 by Elitsa Baramó

CC.png
  • Facebook - Grey Circle
baner Ergo 5.png

ELITSA BARAMÓ